In oktober 2021 verscheen een interview met 

Lia Moons in het parochieblad van de kerk waar zij vaak als Cantor bij vieringen te beluisteren is.

 Wie ben je?

“Als ik naar mezelf kijk zie ik een tevreden en opgewekt mens. Iemand die creatief is en streeft naar het hoogst haalbare. In een nog niet zo ver verleden was ik perfectionist maar daar zijn de scherpste randjes inmiddels wel van af. Ik houd van degelijke kwaliteit neerzetten, iets wat er toedoet en waar je altijd iets aan hebt.”


Wat is voor jou een hemels moment?

“Een hemels moment gaat voor mij gepaard met verwondering. Bijvoorbeeld als een gebed wordt verhoord of als ik me verwonder over iets in de natuur. Een mooi voorbeeld gebeurde nog niet zo lang geleden in de winter toen de auto’s van mij en mijn man op een volle parkeerplaats stonden. Als enigen waren onze auto’s bedekt met prachtige ijsbloemen. Voor mij een bijzonder geschenk van Moeder Aarde.”


Geloof, hoop en liefde; wat zegt geloof je?

“Geloof is voor mij Zelfontwikkeling en innerlijke diepgang. Een proces van ontdekken wie je werkelijk bent. Uitzoeken wat er in het diepste van je wezen leeft. Dat vraagt soms om transformatie. Ik vind het mooi om te zien hoe teksten uit de Bijbel of liederen die ik zing mij opeens kunnen raken, hoe ze soms exact verwoorden waar ik innerlijk mee bezig ben. Geloof is daarmee voor mij een poort naar zelfontwikkeling. Ik ben opgegroeid in het   Rooms Katholieke geloof. Ik vind het een mooi geloof. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat ik een ander geloof ook mooi had gevonden als ik daarin was opgegroeid. Zo voel ik me soms aangetrokken tot bepaalde natuurreligies door hun intense verbondenheid met natuur, hemel en aarde. Voor mij is de hemel de ene helft van het geloof, de aarde de andere helft. Mannelijk en vrouwelijk. Vader God in de hemel, Moeder God in de aarde; Moeder Aarde. En samen zijn ze weer één.” 


Is er voor jou leven zonder geloof?

Nadenkend en uiteindelijk glimlachend: “Als je geloof alleen vanuit het intellect benadert, dan zou ik het me kunnen voorstellen. Voor mij is geloof echter ervaren en voelen. Geloof is het leven zelf. Dat vraagt om het doorleven en doorvoelen ervan. Een spiritueel gebeuren. Ik ben me meer bewust geworden dat een zoektocht in mijzelf ook een zoektocht in geloof is. Nee, voor mij is er dus geen leven zonder geloof.”


Hoe stel je je God voor?    

“De hele schepping komt voort uit God: alles wat is. Zo ook de mens. Als je geboren wordt ben je doordrenkt in God. God is in alles en alles is in God. Je kunt er niet omheen. Ik denk dat religies in beginsel zijn ontstaan doordat mensen uiting willen geven aan wat ze innerlijk ervaren. Die uitingen zijn vormgegeven in rites en rituelen waaruit verschillende geloven en kerken zijn ontstaan. Dat maakt de kerk en de sacramenten voor mij mooie symbolen. God is groter dan mijn geloof in God en overstijgt de kerkelijke regels. God is groter dan wat wij als mens in staat zijn in rituelen te uiten of te ervaren.”

Hartelijk dank voor een inkijk in jouw staan in het geloof. Nogmaals dank voor je klank en muzikale kleur die je geeft vanuit het geloof. Hopelijk mogen we nog lang van je genieten als cantor en als gelovige.Wil je meer over mij weten kom in contact